Ročníkový projekt 2

zlepene_stromy

O projekte:

- editor n-árnych stromov v programovacom jazyku Java

- po načítaní stromu z JSON súboru je ho možné ľubovoľne upraviť, spájať alebo porovnať s iným stromom 

- práca so stromami je možná čisto v konzole, ako aj cez UI friendly JavaFX applikáciu, ktorá jednotlivé kroky animuje