Detekcia nádorov prostaty v MR snímkach

(Diplomová práca)

Zdroje:

Implementácia:

Latex: