Ročníkový projekt

Meno študenta: Matej Mok
Email: mok2@uniba

Meno školiteľa: Ing. Alex Bajús
Email: alex.bajus@uniba.sk

Názov projektu: Deadlock
Špecifikácia projektu: Analýza možností čítania dodatočných dát z karty pomocou readera a možností bezpečnejšej autentifikácie karty odolnej voči klonovaniu kariet, implementácia.