Pavol Neilinger

fotka

Mgr. Pavol Neilinger, PhD.
Katedra experimentálnej fyziky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Miestnosť: F2 246
E-mail:pavol.neilinger(at)fmph.uniba.sk
Telefón: 02/602 95 246
Rozvrh

Výuka

Úvod do Kvantovej fyziky
Aktuálne zadania záverečných prác

Záverečné práce

Výskum

Publikácie
Laboratóriá