Elektronická pošta [daVinci]

Elektronická pošta

Univerzitný systém elektronickej pošty. Live@edu, používanie, prihlasovanie, migrácia, presmerovanie

Čo je Live@edu

Live@edu je služba ponúkaná spoločnosťou Microsoft pre univerzity a študentov po celom svete. Spolupráca medzi Univerzitou a MS umožnila bezpečne sprístupniť viaceré služby Live@edu aj pre našich študentov. Študenti okrem iného získajú 25GB priestoru „Sky Drive“ (pre maily najviac 10GB), web rozhranie na prístup k mailom, kontaktom a kalendárom a možnosť používať online aplikácie „Office Live“. Prístup z „tučných“ klientov a synchronizácia s mobilnými zariadeniami sa pripravuje.

MS poskytuje podporu pre používanie Live@edu formou web-stránok s návodmi a video sprievodcami. Informácie sú dostupné v slovenčine, odkazy na správne články sú pri každej činnosti ktorú v prostredí Live@edu robíte.

Prihlásenie na Live@edu

V záujme čo najvyššej bezpečnosti heslo v systéme Live2edu nie je totožné s heslo do Univerzitných systémov. Preto prihlasovanie neprevieha na stránkach Microsoftu, ale na stránkach Univerzity.

Prihlasuje sa nasledovne:

 1. choďte na stranku https://moja.uniba.sk
 2. Pokiaľ este nie ste prihlásení
  • v pravom hornom rohu kliknite na „Prihlásiť“
  • na prihlasovacej stránke https://login.uniba.sk zadajte svoje prihlasovacie údaje (poznáte z prihlasovania do AISu)
  • automaticky budete presmerovaní späť na https://moja.uniba.sk
 3. v pravom hornom rohu vidíte svoje prihlasovacie meno a informáciu o počte správ/neprečítaných správ v systéme Live@edu
 4. po kliknutí na symbol obálky/linku „Čítať správy“ sa otvorí nové okno s e-mailovým rozhraním

Podporované prehliadače

MS Live@edu používa ako hlavné rozhranie Outlook Web Aplikáciu, táto má dve verzie - plnú a odľahčenú. Plná verzia sprístupňuje všetky funkcie a zobrazí sa v týchto prehliadačoch:

 • pre operačný systḿ MS Windows
  • Internet Explorer 7 a novší
  • Firefox 3.0.1 a novší
  • Chrome 3.0.195.27 a novší
 • pre Max OS X
  • Safari 3.1 a novší
  • Firefox 3.0.1 a novší
 • pre Linux
  • Firefox 3.0.1 a novší

Odľahčená verzia je primárne určená pre prístup k mailom pre zrakovo postihnutých, ale je užitočná aj pri pomalom internetovom pripojení a keďže nepoužíva AJAX má najširšiu podporu v prehliadačoch. V odľahčenej verzii sa nie sú prístupné pokročilé aplikácie ako „Sky Drive“ či „Office Live“, a ani rozhranie na správu pravidiel pre prijatú poštu a preto v nej nie je možné nastaviť presmerovanie.

Ak váš prehliadač nepatrí medzi podporované, automaticky sa zobrazí odľahčená verzia. Je to chyba aplikácie na strane MS, pretože väčšina moderných prehliadačov funguje bez problémov. Nie je vôbec jasné, prečo Chrome je podporovaný iba pod OS Windows a a prečo je Opera úplne ignorovaná.

Nastavenie nepodporovaných prehliadačov na zobrazenie plnej verzie rozhrania

Keďže nie každý používa jeden z podporovaných prehliadačov, a pretože väčšina moderných prehliadačov s aplikáciou funguje bez problémov ponúkame návody ako nastaviť prehliadače (zmeniť „User Agent String“ - UAS) Opera a Chrome.

Opera

Opera má možnosť zmeniť UAS osobitne pre každý server, ktorý navštevujete. Riešenie problému s nepodporovaným prehliadačom je teda jednoduché:

 • Podľa návodu sa prihláste na Live@edu, zobrazí sa Vám odľahčené rozhranie
 • Z menu Opery vyberte Nástroje > Rýchle nastavenia > Editovať nastavenia lokality (Tools > Quick preferences > Edit site preferences), kliknite na záložku Sieť a v kolonke „Identifikácia prehliadača“ vyberte „Maskovať sa ako Firefox“ (je dôležité vybrať „Maskovať sa ako“ a nie „Identifikovať sa ako“, inak to nebude fungovať)
 • kliknite „OK“
 • zatvorte prehliadač

Pri nasledujúcej návšteve už bude zobrazené plné rozhranie.

Chrome

Nelogicky je Chrome podporovaný iba na platforme OS Windows, chrome pritom nemá jednoduchú možnosť ako zmeniť UAS iba pre jednotlivé servre, ani možnosť nastaviť UAS globálne cez GUI ako má Firefox.

Našťastie aj chrome ponúka možnosť, ako nastaviť UAS, ak je to potrené, aj keď trochu nepohodlnú a nie je to trvalé riešenie. Ak si však potrebujete iba jednorazovo presmerovať poštu, tento postup Vám umožní urobiť tak bez nutnosti inštalácie ďalšieho prehliadača.

Aby sa zobrazila plná verzia rozhrania Live@edu, spustite chrome z príkazového riadku z nasledovným parametrom:

chrome --user-agent="Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.220 Safari/535.1"

Tento UAS identifikuje Váš prehliadač akoChrome 13 na OS Windows XP.

Vynútenie odľahčenej verzie rozhrania

Ak patríte k zrakovo postihnutým alebo máte iný dôvod trvalo zapnúť odľahčenú verziu rozhrania, požíte nasledovný postup:

 • kliknite na „Možnosti“ v pravom hornom rohu
 • z roletovéhomenu vyberte „Zobraziť všetky možnosti“
 • zo zoznamu v ľavom stĺpci vyberte „Nastavenia“
 • kliknite na záložku „Všeobecné“
 • zapnite „Použiť režim pre nevidiacich a slabozrakých“
 • kliknite „Uložiť“

Na vypnutie použite tento postup (nie je použiteľný, ak je zjednodušené rozhranie dôsledkom použitia nepodporovaného prehliadača):

 • kliknite na „Možnosti“ v pravom hornom rohu
 • zo zoznamu v ľavom stĺpci vyberte „Zjednodušenie ovládania“
 • vypnite „Použiť režim pre nevidiacich a slabozrakých“
 • kliknite „Uložiť“

Zapnutie aj vypnutie odľahčeného rozhrania sa prejaví až po najbližšom prihlásení.

Presmerovanie prichádzajúcej pošty

MS má stránku s pomocou pri presmerovaní, na ktorej ponúka aj video sprievodcu, toto video však vyžaduje inštaláciu MS Silverlight. Pre tých, ktorí si túto technológiu nemôžu doinštalovať, Matej Duník zo ŠKASu pripravil screencast Presmeruj si univerzitný e-mail.

Pre tých, čo majú radi písomné návody:

 • kliknite na „Možnosti“ v pravom hornom rohu
 • z roletového menu vyberte „Zobraziť všetky možnosti“
 • zo zoznamu v ľavom stĺpci vyberte „Usporiadať e-mail“
 • kliknite na záložku „Pravidlá pre doručenú poštu“
 • kliknite na „Nové“ (ak náhodou kliknete na šípočku a rozbalí sa menu, vyberte „Vytvoriť pravidlo pre prichádzajúcu poštu …“)
 • v dialógu „Nové pravidlo predoručenú poštu“ z prvého menu (Po prijatí správy a:) vyberte „[Použiť pre všetky správy]“
 • z druhého menu (Vykonať nasledujúcu akciu:) vyberte „Presmerovať správu na …“
 • v dialógu „Adresár“ dopolíčka príjemcovia napíšte adresu,kam sa má správa doručiť
 • kliknite na „OK“
 • kliknite na „Uložiť“
 • v dialógu „Chcete aby sa pravidloaplikovalo na všetky nové správy?“ kliknite na „Áno“
 • nezabudnite presmerovanie otestovať

Všetky prichádzjúce správy budú presmerované na novú adresu, ale vo vašej poštovej schránke zostane kópia presmerovaných správ. Ak pridáte akciu na odstránenie správy, správa sa presunie do priečinka Odstránené položky a naďalej sa bude započítavať do obmedzenia poštovej schránky. Ak obmedzenie poštovej schránky prekročíte, môže vám byť zablokované odosielanie alebo prijímanie nových správ a pravidlá na posielanie správ ďalej nemusia fungovať, kým neodstránite dostatočný počet správ potrebný na to, aby celkový počet klesol pod obmedzenie poštovej schránky.

Preto odporúčame nastaviť si politiku uchovávania informácii na pravidelné vymazávanie (napríklad po mesiaci)

 • kliknite na záložku „Politiky uchovávania informácii“
 • kliknite na „Pridať“
 • vyberte (napríklad) „1 month delete“
 • kliknite na „Uložiť“

howtos/e-mails.txt · Posledná úprava: 2013/09/07 14:23 (externá úprava)