Webový e-learningový portál pre interaktívnu výuku programovania

Anotácia a cieľ:

Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať webový e-learningový
portál pre výuku programovacích jazykov. Tento portál integruje prezentačné a
cvičebné zložky výuky. Umožní poskytovať učebné materiály, zdieľať video materiál.
Umožní tvorbu programovacích cvičení, editovanie kódu, ladenie a zbiehanie
vo vybranom programovacom jazyku. Poskytne možnosť vytvárania kurzov s
prednáškami, cvičeniami a ich základný menežment. Systém bude realizovaný
pomocou technológii: Python, C#/ASP.NET, PostgreSQL, HTML5, XHTML a ďalšie.

vedúci a školiteľ: Ing. František Gyarfaš CSc.

Oficiálne zdroje:

 1. W3Schools.com.
  https://www.w3schools.com/
 2. Oficiálna ASP.NET Core dokumentácia
  Odkaz na dashboard - úvodnú navigáciu (kliknite sem)
  Odkaz na dokumentáciu (kliknite sem)
 3. PaedDr. Roman Hrušecký. Webové aplikácie
  Prednášky z predmetu 1-AIN-189/15 : Webové aplikácie (1). 2017/'18
 4. Marek Letavay. Virtuálne prostredie pre tvorbu interaktívnych multimediálnych kurzov programovania
  Bakalárska práca. FMFI UK v Bratislave. 2013
 5. Andrej Jursa. Nový dlhodobý viacúčelový sklad zadaní
  Bakalárska práca. FMFI UK v Bratislave. 2013
 6. PyCon konferencia 2014 - Sandboxing
  https://www.youtube.com/watch?v=sL_syMmRkoU

Časový plán:

Zimný semester

 1. Do 4.10. voľba témy
 2. Do 29.10. príprava stránky
 3. Do 18.11. príprava prototypu aplikácie
 4. Do 1.12. zbieranie zdrojov

Letný semester

 1. Do 23.2. 1.refaktorizácia, realizácia prvého kurzu a návrh dizajnu
 2. Do 9.3. 2.refaktorizácia, prepojenie a migrácia na databázu, dizajn
 3. Do 16.3. Prerobenie databázového modelu, migrácia na ňu a otestovanie
 4. Do 30.3. Spojenie testovacej a kódovacej časti - code a test controller + model
 5. Do 6.4. Príprava osnovy na písanie bakalárske práce, odhad strán, obrázky, štruktúra
 6. Do 20.4. Napísanie návrhu, doplnenie WYSIWYG editora, spúšťanie testov, spúšťanie programov, nahrávanie všetkých programov do databázy
 7. Do 29.4. Dopísanie bakalárskej práce, zapracovať pripomienky

Denník

prihlasovaci formular
Obrázok 1. - prihlasovací formulár
interaktivne programovanie
Obrázok 2. - interaktivne programovanie
pridavanie podkapitoly do lekcie
Obrázok 3. - Pridávanie podkapitoly
dashboard
Obrázok 4. - Dashboard
page 0
Obrázok 5. - Úvodná stránka lekcie
page 1
Obrázok 6. - Podkapitola lekcie
edit lesson
Obrázok 7. - úprava obsahu lekcie alebo podkapitoly
unit test result
Obrázok 8. - výsledok po zbehnutí unit testu s odovzdaným súborom
Odkaz na stiahnutie ZIP suboru

Aplikácia sa nachádza aj na GIT repozitáry, ktorý je však súkromný. Pre prístup k nemu mi, prosím, pošlite žiadosť na GIT alebo napíšte mail.

Východiskovú kapitolu si môžete v odkaze

A prezentáciu o zdrojoch na tomto linku

Text práce nájdete na tomto odkaze