Bakalárska práca

Názov: Bezpečnosť strojového učenia

Autor: Erik Bíly

Školiteľ: RNDr. Richard Ostertág, PhD.

Anotácia: Vo veľa nových produktoch sa dnes používa strojové učenie. Rozpoznávajú sa hlasové povely, interpretuje sa zmysel obrázkov, sumarizuje sa význam textu. Bezpečnosť strojového učenie je relatívne nová oblasť, ktorá sa zaoberá hľadaním jeho rôznych zraniteľností, napríklad nájdením podobných vstupov, ktoré sú ale diametrálne odlišne klasifikované.

Cieľ: Cieľom tejto práce bude spraviť prehľad a klasifikáciu rôznych útokov na strojové učenie a následne implementovať vybrané z nich a reálne otestovať ich použiteľnosť v praxi. Ďalším cieľom práce je popísať metódy detekcie útokov a možnosti ochrany pred nimi, opäť spolu s implementáciou vybraných metód.

Časový plán:

Zdroje : Prezentacia

Praca (text) : pdf

Denník

Kontakt: bily.erik@gmail.com