Stránka druhého opraveného vydania knihy

"Diferenciálna geometria a Lieove grupy pre fyzikov".