Východiskové kapitoly práce

Úvodné kapitoly bakalárskej práce s prehľadom problematiky a teórie.

Východiskové kapitoly:stiahnuť

Natrénované HMM v HTK na českom datasete na slová ANO, NE. Modely sú v HTK formáte.

HMMs:stiahnuť

Screenshot z výsledkov rozpoznávania trénovacej množiny. Úspešnosť 100 percent.

Prezentácia práce

prezentacia:stiahnuť

Aktuálna verzia bakalárskej práce

Bakalárska práca: stiahnuť