Bakalarska práca

Bakalárska práca - Marek Jaroš

● Školiteľ

RNDr. Andrej Lúčny, PhD.

● Názov bakalárskej práce

Rozpoznávanie tvárí (The Face Recognition)

● Cieľ práce

Cieľom tejto kompilačno-reimplementačnej práce je:
1. Naštudovať klasické spôsoby premeny obrazu na reprezentujúci vektor metódou Local Binary Pattern Histograms a pomocou hlbokých neurónových sietí (ResNet) trénovaných pomocou metric loss function. Rozbehať existujúce implementácie týchto metód na platforme OpenCV / Dlib + Python, porovnať ich výkon a analyzovať ich slabiny s ohľadom na rozpoznanie osoby na videu
2. Oboznámiť sa aktuálnymi výsledkami v oblasti rozpoznávania tvárí a porovnať ich s výkonom vyskúšaných metód.

● Doterajšie výsledky

Úvodná kapitola bakalárskej práce + velmi jednoduchy prototyp: marek-jaros-bakalarka-uvod
Nakoľko som aktuálne nevedel vyriešiť problémy pri práci s bibtexom, preto sú všetky odkazy na články len v podobe url zoznamu. Tak isto aj s obrázkami, tiež som nevedel ako spraviť samostatne zoznam len pre zdroje obrázkov. Preto sú uvádzané na konci sekcie "Literatúra".
Prototyp aktuálne len zoberie obraz z webkamery na notebooku a video premieta v novom okne.

● Literatúra

Chollet, F.: Deep learning v jazyku Python, Grada, 2019
Learning OpenCV 3, Computer Vision in C++ with the OpenCV Library By Gary Bradski, Adrian Kaehler, O'Reilly Media, 2016
learnopencv.com
opencv.org
dlib.net

● Milestones

30. November 2019 - Detailné naštudovanie literatúry k práci
31. December 2019 - Vytvorenie spustiteľného prototypu
31. Január 2020 - Napísaných prvých 10 strán bakalárskej práce + ďalej vylepšovať prototyp