Ročníkový projekt 1

Základné informácie o projekte

O projekte:

Cieľom projektu je vytvoriť modul, ktorý bude simulovať a vizualizovať funkcie ktoré poskytuje dátová štruktúra intervalový strom, ktorý je rozšírený o lazy loading. Bližšie informácie nájdete v dokumentácii.

Môj pokrok:

oddovykonaná práca
29.35.4.Výber témy, naštudovanie vedomostí.
6.4.12.4.Naprogramovaný funkčný intervalový strom.
13.4.19.4.Doprogramovanie lazy loadingu.
20.4.26.4.Načítavanie zo súboru, začiatok vizualizácie.
27.4.3.5.Dokončená vizualizácia všetkých funkcií.
4.5.10.5.Kreslenie ovládacieho panelu.
11.5.17.5.Prepojenie zadávaných hodnôt s queries.
18.5.24.5.Zabezpečenie vstupov od používateľa, pridanie farieb.
25.531.5.Vytvorenie dokúmentácie k projektu.

Odkaz na stiahnutie:

Použité zdroje:

KSP kuchárka: