Ročníkový projekt 2

Základné informácie o projekte

O projekte:

Cieľom projektu je vytvoriť jednoduchý informačný systém pre knižnicu. Bližšie informácie nájdete v dokumentácii.

Môj pokrok:

oddovykonaná práca
22.228.2.Výber témy
1.3.7.3.Návrh dátového modelu.
8.3.14.3.Vytvorenie tabuliek, nagenerovanie dát.
15.3.21.3.CRUD operácie nad tabuľkami.
22.3.4.4.Zložitejšie doménové operácie.
5.4.11.4.Paralelizácia, pridanie a testovanie transakcií.
12.5.25.4.Štatistiky
26.4.9.5.Optimalizácia pre veľké množstvo dát.
10.514.5.Záverečné úpravy.

Odkazy na stiahnutie: