Informačný systém pre knižnicu

Funkcionalita

Systém zabezpečuje nasledujúce možnosti:
Uchováva informácie o knihách v knižnici, skladoch kam patria, čitateľoch a ich pôžičkách.

Čitateľovi dovoľuje:
Zamestnancovi knižnice dovoľuje:
Ďalej umožňuje zobrazenie štatistík.

Bližšie detajly sú popísané v zadaní projektu .

Ovládanie

Projekt je jednoduchá konzolová aplikácia, ktorá spúšťa akcie na základe vložených vstupných hodnôt. Každá akcia má 3 fázy: