Framework na tvorbu sieťových hier
so slovami

  • 2019/2020
  • Andrea Smiešna

O práci

Školiteľka: PaedDr. Daniela Bezáková, PhD.

Autor: Andrea Smiešna

E-mail: smiesnandrea@gmail.com

Názov: Framework na tvorbu sieťových hier so slovami

Anglický názov: Framework for creating colaborative word games

Cieľ: Navrhnúť a implementovať framework na tvorbu sieťových (kolaboratívnych) hier zameraných na hranie sa so slovami.

Anotácia

Študent zanalyzuje niekoľko existujúcich sieťových (webových aj mobilných) hier zameraných na prácu so slovami pre žiakov ZŠ (napr. spoločná tvorba jednoduchých myšlienkových máp, slovný futbal, tvorba obrázkových rozprávok, ...).
Na základe analýzy navrhne a implementuje modul, resp. skupinu modulov, v ktorých budú definované základné triedy a nástroje, ktoré zjednodušia tvorbu takýchto hier tak, aby ich vedel vytvoriť aj programátor začiatočník.
Funkčnosť modulu predvedie vytvorením niekoľkých ukážkových hier. Študent zvolí na tvorbu frameworku vhodné nástroje a technológie tak, aby výsledné hry boli buď responzívne webové aplikácie alebo mobilné aplikácie.