Knihy a odborné články

Programming TypeScript

Making Your JavaScript Applications Scale, Cherny Boris
(2018, O'Reilly Media, ISBN 978-1492037651)

Benefit From The Mind Mapping Concept

článok

The definitive Node.js handbook, Flavio Copes

článok

Dokumentácia a tutoriály

Typescript

dokumentácia

Node.js

dokumentácia

Cytoscape.js

dokumentácia

Popper.js

dokumentácia

SweetAlert

dokumentácia

FileSaver

dokumentácia

Dokumentácia a tutoriály

WebPack

dokumentácia

Cytoscape-cxtmenu.js

dokumentácia

Express

dokumentácia

Socket.io

dokumentácia

Draggabilly

dokumentácia

Bakalárske práce

Detský mikrosvet ako motivačný nástroj

Radovan Balog
Univerzita Komenského
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2018

Webová aplikácia s využitím komunikačného protokolu websocket

Balázs Nagy
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektroniky a informatiky
2018

Bakalárske práce

Pythonovský framework pre vytváranie hier

Ingrid Bohunická
Univerzita Komenského
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2017

Návrh a implementácia systému na tvorbu webových edukačných aplikácií

Natália Ďurisová
Univerzita Komenského
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2015