• Zozbieranie zdrojov - 26.11.2019
  • Študovanie existujúcich riešení, technológií - november 2019
  • Grafický návrh, rozdelenie tried, návrh funkcií - december 2019
  • Východiská a prototyp - 12.01.2019
  • Implementácia frameworku - marec až apríl 2020
  • Dokument a testovanie - máj 2020