• 1. týždeň - oprava východiskovej kapitoly
 • 2. týždeň - konzultácia so školiteľkou, grafický návrh ukážkovej hry
 • 3. týždeň - návrh tried frameworku
 • 4. týždeň - konzultácia so školiteľkou, začiatok impelentácie
 • 5. týždeň - vytvorenie ukážkovej hry
 • 6. týždeň - konzultácia so školiteľkou, sieťové pripojenie
 • 7. týždeň - import a export modulov
 • 8. týždeň - konzultácia so školiteľkou, vytvorenie ostatných hier
 • 9. týždeň - konzultácia so školiteľkou, 1. a 2. kapitola dokumentu
 • 10. týždeň - konzultácia so školiteľkou, oprava 2. a písanie 3. kapitoly
 • 11. týždeň - konzultácia so školiteľkou, testovanie frameworku a oprava 3. kapitoly
 • 12. týždeň - konzultácia so školiteľkou, posledné úpravy frameworku a dopísanie dokumentu